ČeskyEnglishDeutsch
 
Kategorie produktů   

Draci- energetizováno od Horus

Tento draci byl nějaký čas s Horus Crystal Skull, který byl společně se Starovy Lebka Lemursky Křistál Synergy-Energy po dobu 5 let v různých rituálech, ceremoniích a současném ošetřovatel pani Sherry Whitfield.
Všichni tito draci se na nějakém čase podíleli na nějakém úplném měsíci, na nových měsíčních rituálech, na mantrech zpěvu, na bubenících, na rituálech kadidla a dalších.
Pro další informace kontaktujte mne e-mailem.
Namaste.
Arjuna

   

 
 
 • Lapis Lazuli,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big one 1 kg

  Lapis Lazuli,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big one 1 kg
  Lapis Lazuli,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big one 1 kg
  this is the largest Lapis Dragon ever had,in stock now.
  It is very unusal ,very realistic carving ,with horn,very special and powerful one.
  It is with Horus and Rose Dragon Synergy Energy since October 2017.
  Ready to fly.
  possible installment payement in 3 times.
  Lapis is the stone of wisdom,peace,spirituality,good dreams,faithfulness.  to je největší drak Lapis, který byl kdy na skladě.
  Je to velmi nezvyklé, velmi realistické řezbářství, s rohem, velmi zvláštní a silné.
  Je to s Horusem a Rose Dragon Synergy Energy od října 2017.
  Připraven k letu.
  případná splátková platba ve 3násobku.
  Lapis je kámen moudrosti, míru, duchovnosti, dobrých snů, věrnosti.

  Velikost/size/Grösse/Grandezza 13cmx8cmx5cm.
  Vahy/Weight/Gewicht/Peso 988g,2.2 LB
  Znameni/Zodiac/Astrologie:Byk,Stiř,Střeleč,Kozoroh,Vodnař,Vahy,Taurus,Scorpio,Sagittarius,Capricorn,Aquarius,Libra,Stier,Skorpio,Schütze,Steinbock,Wassermann.
  Cena 9 999,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak,Dragon,Drache Korall,Corall 5cm

  Drak,Dragon,Drache Korall,Corall 5cm
  Drak,Dragon,Drache Korall,Corall 5cm
  first time available corall dragon.
  Two pieces in stock.
  Not sure will have again.
  Corall is for calming our mind,feel the water energy,for fertility,protection,health.

  poprvé dostupný korálový drak.
  Dvě kusy na skladě.
  Nejste si jisti, že bude mít znovu.
  Corall je pro uklidnění naší mysli, pro pocit vodní energie, pro plodnost, ochranu a zdraví.
  Velikost/size 5cmx3cm.
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  skladem
 • Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 6cm

  Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 6cm
  Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 6cm
  Sleva,Rabatt,Discount.  Vyrobků Nepalů.
  Velikost 6 cmx3.5cm
  Vahy/Weight 106g
  Cena 1 999,00 Kč / ks  
  skladem
 • Modry Obsidian Drak,Dragon,Drache Blue Obsidian

  Modry Obsidian Drak,Dragon,Drache Blue Obsidian
  Modry Obsidian Drak,Dragon,Drache Blue Obsidian
  First time available blue obsidian dragon,not easy to get those dragons.
  Blue obsidian is man made,nonetheless has healing properties,it calms the mind,emotions and feelings,energy of water.
  For improving communication,throat pain,creativity,expression,not to have fear of  talking.

  Poprvé k dispozici modrý obsidián drak, není snadné dostat ty draky.
  Modrý obsidián je člověk vyrobený, nicméně má léčivé vlastnosti, uklidňuje mysl, emoce a pocity, energii vody.
  Pro zlepšení komunikace, bolest v krku, tvořivost, výraz, nemusíte mít strach z mluvení.

  Velikost/size 7cmx4cm
  Vahy/Weight  112g
  Cena 2 900,00 Kč / ks  
  skladem
 • Jadeit Drak,Jade Dragon,Drache Jade -5 cm

  Jadeit Drak,Jade Dragon,Drache Jade -5 cm
  Jadeit Drak,Jade Dragon,Drache Jade -5 cm
  after long time available jade dragons,three pieces in stock.
  po dlouhé době dostupné jade draky, tři kusy na skladě.
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak,Dragon,Drache Que Sera-Llanite,Liberite

  Drak,Dragon,Drache Que Sera-Llanite,Liberite
  Drak,Dragon,Drache Que Sera-Llanite,Liberite
  Que Sera is a form of Rhyolite which has been produced by granitic magma eruptions that have partially cooled, when these eruptions take place “Extrusive and Intrusive Igneous Rocks” 
  initially found in Texas USA,but is only mined in brazil.
  This special dragon,only piece.
  is to calm you down your energy,grounding,deep experience of meditation ,higher chakra.

  Que Sera je forma ryolitu, který byl vyprodukován granitickými magmatickými erupcemi, které částečně ochlazovaly, když tyto erupce probíhaly "Extrutívní a Intrusivní Igneous Rocks"
  původně nalezený v Texasu USA, ale je jen těžen v Brazílii.
  Tento speciální drak, jen kus.
  je uklidnit svou energii, uzemnění, hluboké zkušenosti meditace, vyšší čakru.

  velikost/size 6cm
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Drak,Dragon,Drache Obsidian

  Drak,Dragon,Drache Obsidian
  Drak,Dragon,Drache Obsidian
  Energie Ochrana.
  Znameny Stiř,Kozoroh.
  Velikost/size 5cmx3cm,
  Cena 1 299,00 Kč / ks  
  skladem
 • Himalaya Křistál Drak maly 42g

  Himalaya Křistál Drak maly 42g
  Himalaya Křistál Drak maly 42g
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  size /Velikost 4cmHx3,5cmL.
  Cena 599,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Drak,Dragon,Drache Labradorite

  Drak,Dragon,Drache Labradorite
  Drak,Dragon,Drache Labradorite
  It is the only one Energized by Synergy ancien skull available.
  Possible pre order other stone dragons upon request like Crystal,Ruby Zoisite,Lapis,Rose quartz ,Agate.
  Please write me email for the offer.
  This dragons are highly energized,fierce and strong energy.
  Labradorite is a powerful stone for vision and psychic attack protection.
  Je to jediná dostupná lebka Synergy ancien.
  Možné předem objednat další kamenné draky na vyžádání jako Crystal, Ruby Zoisite, Lapis, růžový křemen, Agate.
  Prosím, napište mi e-mail na nabídku.
  Tito draci jsou vysoce energizovaní, divoká a silná energie.
  Labradorit je silný kámen pro ochranu zraku a psychických útoků.

  Znameny :Rak,Stiř,Ryby,Panna,Byk.
  Velikost 8cmx4cm.
  Vahy/Weight 126g
  Cena 4 699,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak ,Dragon,Drache Jaspis Zebra Serpentine

  Drak ,Dragon,Drache Jaspis Zebra Serpentine
  Drak ,Dragon,Drache Jaspis Zebra Serpentine
  Dragons are totem animal,they are fierce,for protection,abundance.
  It is since ancient civilization worship dragons from the china to the Mayan people they have Quetzcoal somekind of mystical dragon of transformation.
  The Dragon will bring transformation ,changes in your life.
  A  Dragon is a powerful being which guard your home and yourself.  Draci jsou totemová zvířata, jsou divoká, pro ochranu, hojnost.
  Je to od dávné civilizace uctívání draků z porcelánu k mayským lidem, kteří mají Quetzcoal nějaký mystický drak transformace.
  Drak přinese přeměnu, změny ve vašem životě.
  Drak je silná bytost, která chrání váš domov i sebe.


  Velikost/size 5cmx3cm.

  Znameny :Ryby,Vodnař,Vahy,Bliženci.
  Cena 1 299,00 Kč / ks  
  skladem
 • Himalaya Křistál Drak maly 42g

  Himalaya Křistál Drak maly 42g
  Himalaya Křistál Drak maly 42g
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  size /Velikost 4cmHx3cmL.
  Cena 499,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Drak,Dragon,Drache Kristál cely tělo,Crystal whole body,babe dragon

  Drak,Dragon,Drache Kristál cely tělo,Crystal whole body,babe dragon
  Drak,Dragon,Drache Kristál cely tělo,Crystal whole body,babe dragon
  special designed for True love.
  Lovely whole body dragon,it is a pre order not in stock.
  It is possible to carve in other stones ,similar design upon request,thank you.

  Velikost/size with head,s hlava 16cmx4cm
  Vahy/Weight 423g,0.800LB
  Je možné vyřezávat i jiné kameny, podobný design na požádání, děkujeme.
   
  Cena 7 900,00 Kč / ks  
  Předobjednávka
 • Drak,Dragon,Drache Moss Achat,Agate

  Drak,Dragon,Drache Moss Achat,Agate
  Drak,Dragon,Drache Moss Achat,Agate
  velikost /size 50mm.
  Cena 1 299,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak,Dragon,Drache Billy,White,Jadeid,Jade

  Drak,Dragon,Drache Billy,White,Jadeid,Jade
  Drak,Dragon,Drache Billy,White,Jadeid,Jade
  velikost /size 50mm.
  Energie moudrost,cistota,leceni,ochrana.
   
  very hard to get those white jade dragons,only one piece in stock,second time this year.
  velmi těžké získat ty bílé nefritové draky, jen jeden kus na skladě, druhýkrát v letošním roce.

  Znameny :Vahy,Rak.
  Cena 1 299,00 Kč / ks  
  skladem
 • Růzenin Drak-50mm

  Růzenin Drak-50mm
  Růzenin Drak-50mm
  Drak ma sila energie,hojnost,stěsti,Ochrance.
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak,Dragon,Drache,Achat,Agate

  Drak,Dragon,Drache,Achat,Agate
  Drak,Dragon,Drache,Achat,Agate
  Velikost/Size: 127x69x62mm(5"x2.72"x2.44") 
  Vahy/Weight: 509g(1.13Lb)
  Material: Geode Agate

  It is not in stock,it is pre order sale.
  Není skladem, je to předprodej.
   
  Cena 8 900,00 Kč / ks  
  Předobjednávka
 • Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big One,250g

  Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big One,250g
  Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,Velky,Big One,250g
  Size/Velikost: 100x53x45mm(3.94"x2.09"x1.77") 
  Weight:/Vahy 258g(0.57Lb)

  It is pre order sale,not in stock.
  Je to předprodejní prodej, není skladem.
   
  Cena 5 199,00 Kč / ks  
  Předobjednávka
 • Drak,Dragon,Sodalite 6cm

  Drak,Dragon,Sodalite 6cm
  Drak,Dragon,Sodalite 6cm
  Energie : Kommunikace,klid,Pravda,Harmonie.
  Astrologie: Rak,Střeleč.
  Velikost/size 4 Hcmx3,5 Wcmx6 L cm.
   
  Cena 1 599,00 Kč / ks  
  skladem
 • Himalaya Křistál Drak Specialny 60mm

  Himalaya Křistál Drak Specialny 60mm
  Himalaya Křistál Drak Specialny 60mm
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  Vahy,Weight 125g
  Cena 1 899,00 Kč / ks  
  skladem
 • Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,10cm

  Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,10cm
  Růzovy,Pink ,Rosa Tourmaline,Vzacny,Drak,Dragon,Drache,10cm
  Velikost/size 8-10cm
  Vahy/Weight 200-300g
  Cena 3 900,00 Kč / ks  
  Předobjednávka
 • Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 7cm

  Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 7cm
  Himalaya Rúzenin Drak,Dragon,Drache 7cm
  Sleva,Rabatt,Discount.  Vyrobků Nepalů.
  Velikost 7cmx5cm
  Vahy/Weight 113g
  Cena 2 099,00 Kč / ks  
  skladem
 • Drak,Dragon,Drache Himalaya Kristál zahněda,smokey,maly,small

  Drak,Dragon,Drache Himalaya Kristál zahněda,smokey,maly,small
  Drak,Dragon,Drache Himalaya Kristál zahněda,smokey,maly,small
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  size /Velikost 4cmHx3,5cmL.
  Vahy75g
  Cena 999,00 Kč / ks  
  skladem
 • Achát ,Agate,Dragon,Drak,50mm

  Achát ,Agate,Dragon,Drak,50mm
  Achát ,Agate,Dragon,Drak,50mm
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  skladem
 • Růzenin,Rosequartz ,Dragon,Himalaya 45mm

  Růzenin,Rosequartz ,Dragon,Himalaya 45mm
  Růzenin,Rosequartz ,Dragon,Himalaya 45mm
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Himalaya Křistál Drak Specialny,Dragon Clear Crytal Quartz,158g

  Himalaya Křistál Drak Specialny,Dragon Clear Crytal Quartz,158g
  Himalaya Křistál Drak Specialny,Dragon Clear Crytal Quartz,158g
  Sleva,Rabatt,Discount.
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  Vahy,Weight 158g
  Velikost /size 5 Hcmx7 Lcmx4 Wcm.

   
  Cena 2 399,00 Kč / ks  
  skladem
 • Lepidolte Drak,Dragon,Drache,Velka,Large one ,Fialovy Zeleny,Purple Green

  Lepidolte Drak,Dragon,Drache,Velka,Large one ,Fialovy Zeleny,Purple Green
  Lepidolte Drak,Dragon,Drache,Velka,Large one ,Fialovy Zeleny,Purple Green
  Size: 181x93x81mm(7.13"x3.66"x3.19") 
  Weight: 1296g(2.9Lb)  
  Cena 10 900,00 Kč / ks  
  Předobjednávka
 • Himalaya Křistál Drak Specialny 45mm

  Himalaya Křistál Drak Specialny 45mm
  Himalaya Křistál Drak Specialny 45mm
  Vyrobků země ,Made in Nepal.
  Cena 1 499,00 Kč / ks  
  skladem
 • Zeleny Fluorite Drak,Green Dragon Fluorite-50mm

  Zeleny Fluorite Drak,Green Dragon Fluorite-50mm
  Zeleny Fluorite Drak,Green Dragon Fluorite-50mm
  Drak ma sila energie,hojnost,stěsti,Ochrance.
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Drak,Dragon,Drache Jasper,Jaspis Asteroid 50mm

  Drak,Dragon,Drache Jasper,Jaspis Asteroid 50mm
  Drak,Dragon,Drache Jasper,Jaspis Asteroid 50mm
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Tigři Oko Drak,Tiger Eyes Dragon,Tiger Augen Drache,50mm

  Tigři Oko Drak,Tiger Eyes Dragon,Tiger Augen Drache,50mm
  Tigři Oko Drak,Tiger Eyes Dragon,Tiger Augen Drache,50mm
  Znameni/Zodiac/Astrologie: Byk,Bliženci,Lev,Panna,Taurus,Gemini,Leo,Virgo,Stier,Zwilling,Löwe,Jungfrau.
  Cena 1 999,00 Kč / ks  
  prodáno
 • Labradorite-Měšicni Kamen Drak Lebka - 50mm,2inch-Vzacny

  Labradorite-Měšicni Kamen Drak Lebka - 50mm,2inch-Vzacny
  Labradorite-Měšicni Kamen Drak Lebka - 50mm,2inch-Vzacny
  Energie:magisky, fantasie, kreativitu. 
  Astrologie:rak, panna, ryby, střeleck, kozoroh, vodnář. 
  Cena 1 399,00 Kč / ks  
  skladem
 
 
 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
00
ČeskyEnglishDeutsch
Měna
 

Kontaktní údaje

Náměsti Míru 19, 568 02 Svitavy
IČ: 01212923
DIČ: CZ683131617


+420 605 378 390

 
© True-Love,Esoterik,Crystall Skulls,Minerals World